ANITA TJEMSLAND

Anita Tjemsland er født i Stavanger i 1969 og bor og arbeider i hjembyen. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland, 1991-1993, og Statens Kunstakademi i Oslo 1993-1997. Hun er innkjøpt av blant annet Stavanger Kommune, Statoil, Utenriksdepartementet og Nasjonalgalleriet. Hun har en lang rekke med separatutstillinger, gruppeutstillinger og kollektivutstillinger bak seg.

Tjemsland utforsker det urbane landskapet i sine dyptrykksarbeider. Vi kjenner igjen omrisset av mennesker, biler, bygninger, ofte av ikonisk karakter, men og av helt hverdagslig orden. Hun får oss til å se på dem igjen med et mer observant blikk. Motivene er figurative, men abstrahert ned til den helt enkle strek, og det gir bildene rom for tolkninger av betrakterne. Vi skaper våre egne historier og assosiasjoner fra ting vi så lett gjenkjenner.

Tjemsland lager først collage av ulike fotografier hun har tatt, før hun tegner skisser på papir. Deretter preges tegningen inn i et pleksiglass ved hjelp av loddebolt, og så svertes platen. I sporene fra loddebolten ligger sverten igjen, og som så overføres til papir når den føres gjennom en presse.