CHRISTINE ISTAD

 

Christine Istad (f. 1963) bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Hennes fotografiske verk er i stort format og printet på børstet aluminium, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene - hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Hennes fokus er på arkitektoniske strukturer, der hun trekker ut abstraksjoner fra konkrete former i arkitekturen. Det hun er på jakt ettet er oppdagelsen - det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. Forholdet mellom mennesker og det moderne samfunnet er det bredere fokuset som opptar Istad. Franz Kafka skrev om det som har blitt kalt det moderne menneskes kosmiske dilemma, individets streben i byene på hans tid. Verkene til Istad peker mot en lignende undersøkelse, gjennom tema som søken etter skjønnhet og rom for kontemplasjon i møtet med fremmedgjøring, og søken etter rom og transformasjon i dagens arkitektur og gedigne byer. Hun presenterer disse utsnittene av rom på en måte som overrasker betrakteren. Det fører til en endring i oppfattlsen av det man ser, som igjen fører med seg en erkjennelse av at ting faktisk ikke er som de ser ut til å være, og at solide, stabile stukturer kan være vinduer inn til nye historier og nye rom.

(tekst: Sarah Walko, kunstner, kurator og tekstforfatter)

Istad har sin utdannelse fra Westerdals School of Communication, Oslo (1985-1987), Parsons School of Design, New York (1983-1984), Strykejernet maleskole, Oslo (1982-1983). Hun har hatt separatutstillinger i Henie Onstad Kunstsenter, Festivalkunstner Moldejazz, KUBE Kunstmueum, Galleri Trafo og Kunstgalleriet. Av gruppeutstillinger kan nevnesGaleri LNM, Bergen KUnsthall, Oslo Kunstforening, Zoellner Main Gallery LUAG, Louisiana Art & Science Museum. Hun har hatt en rekke studieopphold i Japan, Kina og USA.