Helle er født i 1966, bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Strykejernet kunstskole 1986-88 og ved Escola Massana i Barcelona 1988-93. Siden debuten i Barcelona i 1990 har hun hatt flere separatutstillinger og deltatt på en lang rekke kollektivutstillinger i inn- og utland. Kunstneren kombinerer det nordiske sommerlyset med den latinske tilnærmingen til farger på en sjeldent vakker måte. Hun arbeider for det meste innen et abstrakt formspråk der lyset har en helt sentral plass. Hun er blant annet utdannet innen glassmaleri og det er kanskje noe av forklaringen, sier hun:

"Det er lyset og fargene som er det viktigste. I bildene mine er jeg opptatt av å gjøre fargene transparente, gjennomskinnelige og å få fram det romlige og tvetydige. Det tvetydige kommer til uttrykk i motsetningene mellom tung og lett, tett og transparent. Spenningen ligger i mellomrommet mellom disse ytterpunktene. Jeg tilstreber et poetisk og sanselig maleri som erkjenner tilværelsens tvetydighet og drama".