KIRSA ANDREASSEN

Kirsa Andreassen (f.1975) har sin utdannelse fra Danmark og Spania. Hun studerte maleri i Barcelona ved La Massana Kursus (1995-1996), og Escola d´Art de Vic (1996-2000). Hun studerte også Kunstbokbinderi ved Escola d´Art del Llibre Kursus (2002-2004) og ved KUA Københavns universitet, studerte hun Filosofi (2006-2007). Andreassen har siden 1999 hatt flere separatutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger i Spania, Norge og Danmark, samt utsmykningsarbeider og illustrasjonsoppdrag.

Andreassen jobber med menneskets fulle følelsesregister som tema. Hennes moderne og naivistiske skikkelser integreres i et klassisk landskap, det være seg f.eks. Jærlandskapet, eller fraksjoner av et ukjent landskap som likevel er oss alle gjenkjennelig. Landskapet er ikke bare et bakteppe for skikkelsene, men selve essensen av grunnlaget for menneskets eksistens, hvor mennesket nærmest absorberes av naturen, som objekter av naturen.