KJELL NUPEN

Kjell Nupen (1955-2014) var utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Staatliche Kunstakademie i Dusseldorf, Tyskland. Nupen fikk gjennombrudd som maler og grafiker allerede i ung alder og har i mange år vært en markant skikkelse i norsk samtidskunst, og han er anerkjent over store deler av kloden. Han har utført et betydelig antall offentlige utsmykningsoppdrag i inn- og utland. Han er representert ved en rekke norske museer og samlinger. 

Nupen var en romantisk orientert kunstner, og han vektla og til stadighet utforsket estetikken og de rent håndverkmessige sidene ved maleriet og grafikken. Tidligere samfunnskritiske teamer har måttet vike for en mer poetisk og romantisk holdning, med et sterkere fokus på de kunstneriske virkemidlene. Hans håndverksmessige dyktighet og virtuositet i utførelsen rokker det ingen tvil om. Nupen er nærmest blitt et begrep her til lands. Vi snakker om Nupen-blått (en atmosfærisk blåfarge som er bygget opp av 40-50 lag laserende blåfarger) og Nupen-parken(Otterdalsparken i Kristiandsand) til eksempler.