TOR-ARNE MOEN
4.4. - 5.5.19
ÅPNING TORSDAG 4.4. KL. 19:00

Vi har gleden av å presentere Tor-Arne Moens første separatutstilling i galleriet! Utstillingen vil bestå av malerier, eggoljetempera på lerret. Han har jobbet med å formidle en nostalgisk tilnærming til maleriet med utgangspunkt i gamle svart-hvitt albumfotografier som motivkrets. Tor-Arne Moen (1966) er maler, grafiker og forfatter med atelier på Notodden. Han har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Maleren kjennetegnes med sin høyt oppdrevne figurative teknikk med tykke lag av maling i lag på lag og grove strøk med varierende penselbredde. Moen jobber som regel i serier over et tema som kan oppta ham i flere år før han skifter tema og stil og atter søker en ny vinkling i sine malerisk utgravninger. Noen ganger er skiftene så dramatiske mellom hans epoker at publikum knapt gjenkjenner maleren fra én utstilling til den neste. Moen hadde sitt gjennombrudd med en serie malerier til Hamsuns samlede verker tidlig på 90-tallet og fortsatte med en serie ekspressivt utformede motorsykler. Siden har han malt seg gjennom et stort spekter av forskjellige tilnærminger til maleriet og vært innom de fleste klassisk, figurative disipliner med varierende motivkrets, som portretter, landskaper, byinteriører, burleske, fabulerende, mer eller mindre surrealistiske sammenstillinger mellom dyr og mennesker - kort sagt det meste.

I to perioder, fra 2004 til 2012 og fra 2017 og fram til i dag, har han jobbet med en nostalgisk tilnærming til maleriet med utgangspunkt i gamle svart-hvitt-albumfotografier som motivkrets og støtte for øyet. Her gjenkjenner betrakteren straks den fotografiske referansen til en viss tid og en viss type fotografi, samtidig som han opplever den maleriske tilføringen i strøk og farge i fete, ofte ekspresjonistiske strøk. Både referansene og det maleriske foredraget har i disse bildene et tilbakeskuende preg, samtidig som betrakteren ser at bildene er laget i vår tid og sett med vår tids øyne og vår tids nostalgi.

I 1996 bygget Moen opp et verksted for fargetresnitt i sitt atelier i Hydro Notodden Næringspark. Verksteder ble utformet etter modell fra Terje Grøstads tresnittverksted på Nutheim i Telemark, hvor Grøstad på flere måter var en mentor for Moen i denne tiden. Som grafiker er Tor-Arne Moen oftest opptatt av de samme motivkretser som vi ser i hans malerier og motivene i grafikken hans speiler som regel hans serier av malerier. Som i maleriene hans begynte han også med Hamsun-relaterte motiver og gikk så i tur og orden over til de kommende serier. Moens tresnitt kjennetegnes ofte med svært mange plater og en rustikk struktur som ikke er helt ulik den vi finner i hans malerier. Tresnittene bærer preg av at det er lagt ned et stort tidkrevende arbeid i utskjæringen av platene og selve trykkeprosessen - han bruker også rundt regnet en måned på ett enkelt motiv og når opplaget er trykket krever de mange lagene med trykksverte en tørketid på ytterligere minst en måned.

Tor-Arne Moen lager også filmer om sitt arbeid og på YouTube eller hans hjemmeside (www.torarnemoen.no) viser han et stort utvalg kortfilmer, fra 2 - 30 minutter lange, hvor han i detalj viser hvordan han bygger opp et maleri eller et tresnitt fra bunnen av. På nrk.no ligger det også en halv times dokumentar om kunstneren som ble tatt opp over en periode på syv år - for det meste i atelieret på Notodden.

Det finnes ikke dårlig vær-130-170-eggoljetempera-lerret-mindre.jpg

TOR-ARNE MOEN, Det finnes ikke dårlig vær, eggoljetempera på lerret, 130X170 cm