PER FRONTH

Fronth (f.1963) er kjent for å gjøre spektakulære og sterkt visuelle utstillinger, både i inn- og utland. Fornyelse er et viktig grep for Fronth i sitt arbeid, ikke minst for å finne nye perspektiver på det livet han forsøker å reflektere over og beskrive. Fotografiet er råmaterialet, og blir en komponent i verkene som kan være malerier, vevarbeider produsert i Flandern, dyptrykk og litografier produsert hos Atelje Ole Larsen i Helsingborg og Idem i Paris. Han har også arbeidet i glass og betong. Hans billedspråk og fortellinger bærer preg av å ha verden som arbeidsfelt og hans temaer kan ofte være utfordrende og kontroversielle.  

I 2015 ble han utnevnt til Olsok kunstner på Stiklestad, og i 2009 ble han som første fotografiske kunstner utnevnt til Nobel Kunstner og laget Diplomet til Nobel Fredspris som ble tildelt den amerikanske presidenten Barack Obama. Hans arbeider er kjøpt inn av offentlige og private samlere nasjonalt og internasjonalt. Han har de senere årene hatt flere store og suksessrike utstillinger i tillegg til en rekke bestillingsverk. Med bakgrunn som pressefotograf i VG startet han på sin kunstneriske vei under mentorer som Arild Jacobsen, Kjell Nupen, Bob Blackburn og Odd Nerdrum.