SILJE HEGGREN

Silje Heggren (f. 1978) er en multikunstner som jobber primært med maleri, tegning, grafikk, video og lydinstallasjoner. Hun tar utgangspunkt i fotografier fra arenaer hvor livet generelt utspiller seg og hvor mennesker møtes. Det er ofte om temaer som engasjerer henne, men hun prøver også å la estetikken snakke for seg selv. 

Hun bruker en sterk koloritt i avgrensede og stramme fargeflater. Fargene er klare og opake og fargeflatene er uten tegn til penselstrøk noe som kan minne om popkunstens uttrykk. Hennes fargebruker ofte litt ustemt og disharmonisk, men hun skaper likevel en balanse i det disharmoniske. En ubalansert balanse mellom tematisk innhold og estetisk uttrykk er noe som går igjen.