ÅSMUND HAUKELIDSÆTER

Åsmund Haukelidsæter har tidligere jobbet med litografi, men nå er det tresnittet som er hans fokus. Han jobber med linjer og flater, mellomrom og rytmer og bygger opp et eget vokabular inspirert av musikk og natur. Han setter sammen nye og gamle plater som danner nye uttrykk og dimensjoner.

Åsmund Haukelidsæter (f.1964), og bor og arbeider i Stavanger. Han er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen (1986-1989) og har vært hospitant ved Grafisk Verksted, under ledelse av Kjell Johansen, Stavanger (1989-1990). Han har også vært Daglig leder og produksjonsansvarlig samme sted (1990-1996), og han har undervist ved Statens Kunstakademi i Oslo (1990-2009). Åsmund har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på mange kollektivutstillinger over hele Norge. Han har også gjort en rekke illustrasjonsoppdrag og har vært rettstegner.