SNØFRID HUNSBEDT EIENE

Snøfrid Hunsbedt Eiene (f. 1942) har sin kunstutdannelse fra Kunstskolen i Rogaland (1987-1989), Vestlandets Kunstakademi (VKA) i Bergen (1991-1995) og i 2004 var hun hospitant hos Akademi for figurteater i Fredrikstad. Hun har hatt en rekke separatutstillinger i regionen og deltatt på gruppeutstillinger i Norge og vært jevnlig representert på kollektive utstillinger som Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen og Vestlandsutstillingen. Hun har hatt mange utsmykningsoppdrag, virket som konsulent for utsmykninger, og hun har mottatt en rekke stipender. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Stavanger Kunstmuseum, Sogn og fjordane kunstmuseum og Vestlandske kunstindutrimuseum.

Eiene er mest kjent for sine detaljerte tegninger og subtile malerier. Tegningene er ofte figurative og detaljrike, mens maleriene er nonfigurative fargefelt og noe røffere i sitt uttrykk. Felles for disse motpolene er den nitidige langsomme fremstillingen. Det er et tidkrevende arbeid å fremstille de detaljerte tegningene og hennes malerier er lag på lag med maling og avskrapning for å bygge opp motivet. Det er klare referanser til kunsthistoriens etablerte former, men det nonfigurative maleriet rommer likevel innhold per i dag ved at hun spiller på betrakterens blikk i møte med kunsten.