THOMAS SÆVERUD

Thomas Sæverud (f. 1965). Sæveruds kunst kan beskrives med ord som: struktur, geometri, linjer og sjikt. En gjennomgående problemstilling i de forskjellige seriene med bilder han har jobbet med, handler om på hvilke måte betrakterens blikk blir ledet gjennom billedflaten. De nyere bildene er basert på buens bevegelser som aldri stopper tilskuerens blikk. Tankene kan føres til elveleier hvor vannets bevegelse er konstant og viker unna for alt som kommer dets vei. Buemotivet finnes som en kunsthistorisk gjenganger hvor kunstnere som Edvard Munch, Gunnar S Gundersen, Bridget Riley og David Hockney, har vært besnæret av buenes hypnotiske effekt. Han har tidligere jobbet med geometriske former.

Thomas Sæverud er utdannet ved Statens Håndverk - og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Av separatutstillinger kan nevnes: Galleri Haaken, Kunstnerforbundet, Hvaler Kunstforening, Kunstgalleriet m.fl. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger og har blitt innkjøpt bl. a. av St. Olav Hospital, Radiumhospitalet, EDB Business Partner, Det Norske Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.